TOMAX Wood Morávia, s.r.o. : Produkce : Polotovary : Plotové komponenty
Tomax
Tomax
Schodiště Polotovary Galerie
Schodišťové systémy Balkónové komponenty Plotové komponenty Ostatní výroba

Plotové prvky
Plotové prvky
Název Typ Detail Materiál Rozm?r Cena
v ? h
Plotový prvek P1 SM, BO 1000 55 20 K? 18,50
Plotový prvek P2 SM, BO 1000 55 20 K? 18,50
Plotový prvek P3L SM, BO 1000 55 20 K? 18,50
Plotový prvek P3P SM, BO 1000 55 20 K? 18,50
Plotový prvek P4 SM, BO 1000 55 20 K? 18,50
Plotový prvek P5 SM, BO 1000 80 18 K? 28,?
Plotový prvek P6 SM, BO 1000 55 40 K? 28,?

Poznámka:
SM ? Smrk | BO ? Borovice