TOMAX Wood Morávia, s.r.o. : Produkce : Polotovary : Balkónové komponenty
Tomax
Tomax
Schodiště Polotovary Galerie
Schodišťové systémy Balkónové komponenty Plotové komponenty Ostatní výroba

Balkónové prvky 1
Balkónové prvky 1
Název Typ Detail Materiál Rozm?r [mm] Cena
v ? h
Balkónový prvek B1 SM 800 95 20 K? 55,?
Balkónový prvek B2 SM 800 95 20 K? 55,?
Balkónový prvek B3 SM 800 95 20 K? 55,?
Balkónový prvek B4 SM 800 110 20 K? 55,?
Balkónový prvek B5 SM 800 110 20 K? 55,?
Balkónový prvek B6 SM 800 110 20 K? 75,?
Balkónový prvek B7 SM 800 110 20 K? 75,?
Balkónový prvek B8 SM 800 110 20 K? 135,?

Poznámka:
SM ? smrk

Balkónové prvky 2
Balkónové prvky 2
Název Typ Detail Materiál Rozm?r Cena
v ? h
Balkónový prvek B10 SM 1000 95 20 K? 65,?
Balkónový prvek B20 SM 1000 95 20 K? 65,?
Balkónový prvek B30 SM 1000 95 20 K? 65,?
Balkónový prvek B40 SM 1000 95 20 K? 65,?
Balkónový prvek B50 SM 1000 95 20 K? 65,?

Poznámka:
SM ? smrk